Veřejná sbírka

Oznámení: Magistrát hlavního města Prahy schválil a povolil veřejnou sbírku NF C4C!

S radostí oznamujeme, že 15. ledna 2013 schválil Magistrát hlavního města Prahy celostátní veřejnou sbírku ve prospěch NF C4C a jeho humanitární pomoc pro nemocné a znevýhodněné děti.

Pokud Vás na ulici zastaví usměvavý mladý člověk a požádá Vás o příspěvek v podobě zakoupení užitečné drobnosti na podporu projektů C4C (Chance 4 Children) ve prospěch společensky znevýhodněných a hospitalizovaných dětí, buďte si jisti, že je to skutečný projekt a nikoli mystifikace! Tato iniciativa je součástí celostátní veřejné sbírky, jejímž cílem je získání důležitých prostředků pro populární programy C4C Robin Hood, Odrazový můstek a Dr. Klaun“, zaměřené na potřebné děti.

„Bez ohledu na přetrvávající krizi a nejistotu v celé Evropě, nebo možná právě kvůli ní, zažívá C4C v posledních měsících v České republice a dalších středoevropských zemích, kde jsme momentálně činní, stabilní růst záběru svých aktivit.,“ přemítá Manfred Franke, zakladatel a prezident C4C. „Jsme nuceni začít uvažovat nad rámec obvyklých schémat, abychom byli schopni reagovat na rostoucí požadavky a následné zvýšení rozpočtové zátěže našich programů, zvláště v souvislosti s naším oblíbeným vzdělávacím programem ‚Odrazový můstek‘, který pomáhá institucionalizovaným dětem s úspěšnou integrací do společnosti“.

Největší výzvou ve třetím, neziskovém sektoru, je někdy až vyčerpávající úkol získat dostatečné prostředky pro tolik potřebné programy. Když se naskytla příležitost požádat o povolení pro veřejnou sbírku, byli jsme rádi, že můžeme rozšířit zdroj příjmů.

Kromě toho, že nám sbírka umožní získat tolik potřebné finance pro již zmíněné programy, její nastavení umožňuje studentům, ostatnímu tvrdě pracujícímu personálu i organizátorům si vydělat, a tím je odměnit za jejich úsilí. Je to výhodné pro všechny.

Již během prvního týdne po odstartování veřejné sbírky přišlo mnoho pozitivních ohlasů ze strany široké veřejnosti. Projevy dobré vůle ze strany veřejnosti jsou dle mínění C4C dílem studentů a mladých lidí, kteří se veřejné sbírce věnují, vystupují velmi přátelsky a mile a nesnaží se být dotěrní či jinak nepříjemní pro kolemjdoucí. „Vůbec mi nevadilo, že mě zastavili,“ říká Šárka, která do C4C zatelefonovala, aby si ověřila pravost veřejné sbírky. „Studenti byli milí a veselí. Je až neuvěřitelné, jaký výtěžek ze sbírky putuje na charitu.

Pokud tyto prodejce na ulici potkáte, buďte prosím vstřícní a myslete na to, že práce, kterou tito mladí lidé pro C4C odvádí, si žádá i nemalé oběti z jejich strany.

Děkujeme Vám za podporu a snahu o zajištění dostatečných prostředků na naše programy pro nemocné a znevýhodněné děti.

*Na základě osvědčení vydaného magistrátem hl. města Prahy ze dne 1.února 2013 na dobu neurčitou, zn. Č.j.S - MHMP/1596515/2012 bude výše príspěvku představovat 20% z prodejní ceny předmětu. Toto povolení je v souladu s ustanovením 4, § 1 zákona číslo 117/2001 o veřejných sbírkách ao změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách). Podle dokumentu, je Nadační Fond C4C oprávněný získávat peněžní příspěvky na pomoc pro své humanitární programy pro ohrožené děti a děti v nouzi.

Osvědčení o konání veřejné sbírky NFC4C 2013.01.15
Osvědčení o konání veřejné sbírky NFC4C 2017.10.11